توافق نامه ساخت اپلیکیشن فروشگاه

فصل اول – تعاریف

 • خريدار کسي است که به عنوان شخص حقيقي يا حقوقي اقدام به خريد و پرداخت هزينه سرويس مي نمايد.
 • پرتال پشتيباني : وبگاهي به آدرس http://support.appwizard.ir که کليه مکاتبات خريداران با اپ ویزارد در آنجا ثبت و از طريق شماره تيکت قابل پيگيري است.
 • تعرفه : فهرست کامل سرويس هاي قابل ارائه همراه با ويژگي ها ومحدوديتها وقيمتها به نحوي که خريدارکاملا آگاه گردد.
 • Spam (هرزنامه) : ارسال ايميل به فردي بدون اينکه گيرنده بخواهد.
 • IDC : مرکز خدمات داده اي اينترنت Internet Data Center
 • تحويل خدمات : ارائه شناسه يا کلمه عبور استفاده از سرويسهاي خريداري شده ويا اعلام انجام ساير خدمات بر اساس فاکتور يا قرارداد بين خريدار و اپ ویزارد
 • کاربر وب سايت و اپلیکیشن : کليه اشخاصي که از سراسر دنيا وب سايت خريدار را مشاهده و مرور مي کنند.
 • منابع RAM: ميزان استفاده از حافظ اصلي سرور يا سرورهايي که به وب سايت خريدار سرويس دهي مي کنند بر حسب مگابايت وقتي که کاربران آن سايت درحال استفاده ومشاهده آن سايت مي باشند.
 • منابع CPU: ميزان استفاده ازپردازنده سرور يا سرورهايي که به وب سايت خريدارسرويس دهي مي کنند جهت پردازش درخواست ها واجراي کدهاي ديناميک آن سايت یا اپلیکیشن نسبت به کل توان پردازنده سروربه صورت درصد وقتي که کاربران آن سايت در حال استفاده ومشاهده آن سايت مي باشند.
 • Diskspace: ميزان فضايي که براي ذخيره کليه فايلهاي خريداراعم ازوب سايت ، ايميلها ، پايگاه هاي داده و همچنين لاگهاي آنها توسط يک وب سايت مصرف مي گردد.
 • Bandwidth: ميزان رد وبدل اطلاعات بين کاربران وب سايت وسرورجهت نمايش وعملکرد يک وب سايت بر حسب مگابيت بر ثانيه. همچنين ميزان ردوبدل اطلاعات بين دوسرور در صورتي که اين اطلاعات به منظور سرويس دهي به کاربران آن وب سايت باشد.
 • Transfer: ميزان تجمعي رد وبدل اطلاعات بين کاربران وب سايت وسرور يا سرورهاي سرويس دهنده به وب سايت خريداربرحسب مگابايت در ٣٠ روز ماه میلادی . بالا بودن سرور: دردسترس بودن عمومي سرور در شبکه اينترنت در حداقل ٢ نقطه مختلف از دنيا بسته به سرويسهاي مختلفي که روي يک سرور قراردارد بايد پاسخ تستهاي زير مثبت باشد :

١. وب سرور: ping عمومي سرور يا پاسخ دهي سرور روي پورت ٨٠ ازطريق telnet

٢. ايميل سرور: ping عمومي سرور يا پاسخ دهي سرور روي پورت ٢٥ يا ١١٠ازطريقtelnet

٣. ديتابيس سرور: پاسخدهي سرور روي پورتms sql server وmy sql

 • Uptime:نسبت ميزان زماني که کليه سرويسهاي سرويس دهنده به وب سايت خريدار درشبکه اينترنت بالا مي باشند به کل مدت قرارداد سرويس دهي به درصد، در صورتي که وب سايت يا برخي از سرويسها به دليل عدم رعايت بندهاي اين قرارداد به حالت تعليق درآيند در اين زمان محاسبه نمي شود .

فصل دوم – هویت

 • هويت خريدار : خريدار شخصي حقيقي يا حقوقي است که مشخصات وي در پرتال کاربران و در بانک اطلاعات کاربران اپ ویزارد وجود دارد و سرويسهاي خريداري شده تحت حساب وي مديريت مي شود
 • در مورد خريداران با هويت شخص حقوقي، يک نفر نماينده تام الاختيار در پرتال کاربران معرفي مي گردد. اين نماينده نسبت به سرويس تهيه شده همانند خود شخص حقوقي اختيار تام دارد. وظيفه اعلام کتبي نماينده جديد در آينده بر عهده خريدار بوده و اپ ویزارد در صورت عدم دريافت اعلام کتبي مسئوليتي نسبت به حقوق وعملکرد مالکيتي ومسئوليتي خريدار نخواهد داشت
 • براي حفظ حقوق قانوني خريداران، کليه خريداران موظف به ارائه اطلاعات هويتي خود شامل کپي شناسنامه ،کپي کارت ملي براي اشخاص حقيقي ودرخواست شخص حقوقي همراه با کپي روزنامه رسمي آخرين تغييرات، به اپ ویزارد مي باشند. در صورتيکه اپ ویزارد، در هنگام تکميل فرآيند خريد وبه جهت تسهيل وتسريع امور، اقدام به دريافت وکنترل اين مدارک ننمايد پس از آن حق دريافت اين مدارک همواره براي اپ ویزارد محفوظ بوده وبا عدم ارائه مدارک در زمان مقرر به اپ ویزارد، حقوق مالکيتي خريدار ملغي محسوب مي شود و ضمنا عواقب اعلام ناصحيح اطلاعات مستقيما بر عهده خريدار خواهد بود. اپ ویزارد مسئوليتي در قبال کنترل صحت امضاﺀ خريداران ونمايندگان آنها ندارد.
 • خريدار اذعان مي نمايد که کليه اطلاعات هويتي ارائه شده و آدرسها وشماره تماس و امثالهم صحيح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در پرتال کاربران مي کوشد. اپ ویزارد حق دارد هر زمان که نياز به کنترل اين اطلاعات داشته تصوير برابر اصل اين اطلاعات را از خريدار دريافت نمايد. اپ ویزارد حق دارد تا تکميل اطلاعات صحيح و مستند نسبت به تعليق سرويس اقدام نمايد.
 • مالکيت سرويس و کليه مسئوليتها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده خريدار ويا نماينده خريدار هريک به تنهائي مي باشد.
 • در صورتيکه به درخواست مشتري و در راستاي کاهش هزينه ويا بهبود کيفي خدمات نگهداري و تمديد، به جاي مشخصات خريدار مشخصات اپ ویزارد ارائه کننده خدمات، ثبت شده باشد همچنان مالکيت و کليه حقوق و مسئوليتهاي قانوني بر عهده خريدار خواهد بود.

 

فصل سوم – نحوه ارتباط طرفين با هم

 • روش ارتباطي مستند اپ ویزارد با خريدار، آدرس ايميل خريدار و پاسخ به تيکت هاي پرتال پشتيباني که حساب کاربري وي در پرتال کاربران ثبت شده است، خواهد بود.
 • روش ارتباطي مستند خريدار با اپ ویزارد، ثبت تيکت در پرتال پشتيباني با دريافت شماره پيگيري تيکت و يا ارسال نامه و دريافت رسيد کتبي از اپ ویزارد خواهد بود.
 • استفاده از ايميل توسط خريدار براي تسهيل انجام کار مقدور بوده ليکن روش مستند در موارد شبهه انگيزبراي خريدار محسوب نمي گردد.
 • اپ ویزارد مسئوليتي نسبت به تبعات وخسارات وارد بر خريداري که اطلاعات تماس تغيير يافته خود را از طرق معتبر به اطلاع اپ ویزارد نرسانده است ندارد.

 

فصل چهارم – تغییرات

 • تغييرات توافقنامه : توافقنامه استفاده از خدمات اپ ویزارد تابعي است از قوانين جمهوري اسلامي ايران وساير قوانين بين المللي و توافقات مجامع بين المللي ناظر بر سرويسهاي قابل ارائه اپ ویزارد و از آنجا که اين قوانين و توافقات در سطح کشور و بين الملل به طور آنلاين وماهانه امکان تغيير دارند، اپ ویزارد حق تغييرات آتي در توافقنامه را بر خود محفوظ مي داند ونسخه توافقنامه بروز شده را از طريق لينک به صفحه توافقنامه در وب سايت اپ ویزارد در دسترس عموم خواهد بود.ضمنا اپ ویزارد مسئوليتي نسبت به اطلاع رساني نفر به نفر درخصوص تغييرات احتمالي نداشته وخريدار مي بايست موارد را عندالزوم با مراجعه به وب سايت اپ ویزارد کنترل نمايد.

تغییرات تعرفه:

 • در صورت تغيير تعرفه درحين استفاده از سرويس، خريدار در صورت تمايل به ارتقا در سرويس فعلي خود موظف به رعايت قيمتهاي جديد خواهد بود . ليکن خدمات خريداري شده با تعرفه قبلي تا پايان دوره آن ارائه مي گردد.
 • هزينه هاي کارشناسي نيروي فني ويا ساير خدماتي که درهنگام استفاده از يک سرويس اوليه خريداري شده مورد نياز واقع مي گردد تابع تعرفه روز درخواست جديد خريدار مي باشد .
 • ارتقاﺀ سرويس ميزباني از يک سرويس به سرويس بالاتر انجام مي گيرد و هزينه آن معادل ١٠.٠٠٠ تومان مي باشد.
 • سرويسهاي خريدار تنزل داده نمي شود .
 • تغييرات تعرفه از طريق وب سايت منعکس شده وخريدار موظف به تبعيت از آن براي سفارشات جديد مي باشد مگر اينکه پيش فاکتور مهلت داري در اختيار باشد که قبل از تغييرات تعرفه براي وي صادر گشته باشد .
 • تغييرات فني : اپ ویزارد براي بهبود کيفيت خدمات حق انجام تغييرات فني، سخت افزاري، نرم افزاري يا شبکه اي را در سرويسهاي ارائه شده دارد. در مورد تغييراتي که سرويس خريدار را تحت تاثير قرار مي دهد اپ ویزارد موظف است از يک روز تا يک ماه قبل از اعمال تغييرات ، از طريق وب سايت اپ ویزارد، پرتال کاربران يا پرتال پشتيباني ويا ارسال خبر نامه به آدرس Email خريداران اطلاع رساني نمايد. خريدار موظف است خود را با اين تغييرات سازگار نمايد. هرگاه به دليل موارد ضروري، اپ ویزارد امکان اطلاع رساني را از دست بدهد ويا فوريتهاي فني وي را ناچار به اين امر نمايد مسئوليتي براي اطلاع رساني زمان ونحوه تغييرات نخواهد داشت ضمناخريدار به اپ ویزارد وکالت مي دهد تا درزمان مورد نياز در جهت بهبود سطح کيفي سرويس اقدام به انجام فعاليتهاي سخت افزاري و نرم افزاري روي سرورهاي اختصاصي و سرويسهاي ميزباني آن نمايد.
 • تغييرات مالکيت: تغييرات مالکيت سرويس از طريق درخواست کتبي خريدار يا نماينده وي ويا ارسال ايميل درخواست مذکور از طريق آدرس ايميل موجود در حساب کاربري در پرتال کاربران انجام ميگردد.
 • اپ ویزارد در راستاي حفظ حقوق خريداران خود حق دارد مدارک شناسايي متقاضي تغيير مالکيت را جهت احراز هويت وي و انطباق با مشخصات مالک سرويس دريافت دارد.
 • اپ ویزارد مي تواند تا زماني که اطلاعات کافي در مورد موارد مشکوک پيدا نکرده است، اقدامي براي تغيير مالکيت يک سرويس صورت ندهد.

 

فصل پنجم : تحويل خدمات

نحوه تحویل:

 • پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خريدار، با آماده تحويل شدن سرويس خريداري شده، مراتب از طريق ايميل مندرج در پروفايل ويا برگه سرويس به خريدار اطلاع داده مي شود. عدم دسترسي خريدار به آدرس ايميل مورد نظر مانع تحويل سرويس نمي گردد.
 • خريدار در صورتيکه در بازه زماني حداکثر زمان تحويل، ايميل مذکوررا دريافت ننمايد موظف است حداکثر ٢روز پس از پايان زمان تحويل مجاز بصورت کتبي وبا امضا نامه، مراتب را به بخش فروش اپ ویزارد اعلام نمايد.
 • در صورت بروز شرايط ويژه فني ويا محدوديتهايي که تحويل در زمان مقرر آن انجام نشود، اپ ویزارد مجاز به افزايش زمان تحويل سرويس تا ٢ برابر خواهد بود.
 • خريدار حق درخواست لغو سرويس خريداري شده تحويل نشده را تا قبل از سپري شدن ٢ برابر زمان تحويل مجاز آن سرويس نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه زمان تحويل ٧ روز باشد در صورت عدم تحويل، خريدار تا ١٤ روز مجاز به انصراف از خريد و دريافت وجه پرداختي خود نمي باشد.
 • اپ ویزارد مسئوليتي در قبال عدم تطابق با نياز و يا عدم استفاده خريدار از سرويس خريداري شده وتحويل شده ندارد.
 • سرويسهاي مرتبط با دامنه اي که توسط اپ ویزارد ثبت ويا تمديد نشده اند ونزد ثبت کننده ديگري مي باشند در هنگام پرداخت فاکتور تحويل شده فرض مي گردند.

حداکثر زمان تحويل

 • حداکثر زمان تحويل براي سرويسهاي اپ ویزارد که با عنايت به شرايط عمومي کشور وبا فرض بدترين حالات ممکن است به شرح ذيل است . · سرور اختصاصي ٧ روز کاري خريد نرم افزار خارجي ٧ روز کاري · ثبت دامنه ٢روز کاري · سرويس ميزباني ٢روز کاري · خدمات طراحي پوسته و وب سايت بسته به زمان اعلام شده در فاکتور يا قرارداد.
 • در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعريف شده، مشتري موظف به اعلام کتبي با امضا ذيل نامه به بخش فروش اپ ویزارد و دريافت رسيد ارسال مي باشد.
 • پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه وکلمه عبورکنترل پانل آن به خريدار، بدليل سلب امکان نظارتي از اپ ویزارد ، اپ ویزارد هيچ مسئوليتي نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.
 • در مورد ثبت دامين هاي ir که مي بايست توسط پژوهشگاه دانشهاي بنيادي تاييد و فعال گردد با توجه به اينکه به طور کلي اپ ویزارد کنترلي در زمان تاييد دامين نداشته و همچنين به دليل نقص در مدارک يا مشخصات ممکن است مدت زمان تاييد دامين به طول انجامد، زمان درخواست سرویس مبناي تحويل قرار مي گيرد.
 • تطابق با سفارش : در صورت وجود هرگونه مغايرت سرويس ارائه شده به خريدار با مشخصات سرويس، خريدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ فاکتور به اپ ویزارد اعلام نموده و اپ ویزارد موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غير اينصورت مسئوليت اپ ویزارد صرفا محدود به اصلاح سرويس پس از تاريخ اعلام خريدار و فقط تا پايان زمان سرويس مندرج در فاکتور مي باشد وزمان سرويس دهي افزايشي نخواهد يافت.

 

فصل ششم – امنیت و محرمانگی

 • به طور کلي محيط اينترنت به همان ميزان ساير محيط هاي ارتباطي مانند پست، دورنگار و تلفن براي انتقال اطلاعات محرمانه امنيت دارد. در کليه اين محيطها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همين دليل ضمن آنکه اپ ویزارد تمام تلاش خود را براي ايجاد محيطي امن براي نگهداري و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه مي نمايد، با اين حال از جانب احتياط از خريداران مي خواهد که هميشه ارتباطات آنلاين اينترنتي خود را نا امن فرض نمايند. اپ ویزارد هيچ گونه مسئوليتي در رابطه با امنيت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهاي خود با جاهاي ديگر را نمي پذيرد.
 • اپ ویزارد با تدابير امنيتي خود مسئول حفظ امنيت پايه سرويس هاي خود مي باشد.
 • اپ ویزارد مسئوليتي نسبت به ضعف ايمني ناشي از سیستم opencart ندارد.
 • اپ ویزارد مسئوليتي نسبت به امنيت تبادل داده ما بين خريدار وسرورهاي خود ندارد.
 • اپ ویزارد مسئوليتي نسبت به در اختيار گرفتن کلمه عبور سرويسهاي خريدار، توسط اشخاص ثالث ندارد.
 • اپ ویزارد موظف به رعايت محرمانگي کليه داده ها و نرم افزارهاي موجود در سرويس خريدار مي باشد و همچنين آنرا در اختيار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.
 • اپ ویزارد تلاش خود را براي حصول بالاترين سطح امنيت ممکن براي حساب آنلاين خريداران انجام مي دهد از اينرو اپ ویزارد نسبت به اموري که در حيطه مسئوليت خريدار از لحاظ نگهداري امنيت حساب خود مي باشد مسووليتي ندارد.

فصل هفتم – مرجع قضاوت

در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، خريدار موظف است بدوا نسبت به اعلام موضوع به واحد روابط عمومي ويا دفتر مديريت اپ ویزارد اقدام نموده و رسيد کتبي دريافت نمايد. تا موضوع مورد رسيدگي واقع گردد در صورت عدم حصول نتيجه پس از ١٥روزکاري، خريدار مي تواند به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند .

 

فصل هشتم – فعاليتهاي غير مجاز خريدار

تخطي از هر يک از شرايط درج شده در ذيل موجب تعليق سرويس مي شود. اپ ویزارد تنها تشخيص دهنده تخطي از شرايط مندرج مي باشد. اپ ویزارد حق قطع سرويس بدون هيچ اخطار قبلي و يا اجتناب از سرويس دهي را براي خود محفوظ مي دارد. زماني که اپ ویزارد از تخطي يک خريدار از شرايط مندرج اطلاع پيدا مي کند نسبت به بررسي فني و يا حقوقي موضوع اقدام خواهد کرد در اين زمان ممکن است براي جلوگيري از ادامه تخلف سرويس خريدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تکميل بررسي ها اپ ویزارد بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازي، تعليق يا قطع سرويس خاطي خواهد بود همچنين اپ ویزارد در صورت لزوم حق پيگرد قانوني شکايت و اخذ خسارت از متخلف را نيز براي خود محفوظ مي دارد. هر گونه عملي که در اينجا به آن اشاره نشده باشد ولي از نظر قوانين جاري کشور ايران يا کشور محل قرارگيري سرورها خلاف باشد نيز تخلف از شرايط خدمات محسوب مي گردد. اپ ویزارد هيچگونه وجهي به خريدار متخلف از شرايط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعاي خسارت پرداخت نخواهد نمود. همچنين خريدار متخلف مسئول جبران کليه خسارات مادي و معنوي وارده به اپ ویزارد، ساير مشتريان اپ ویزارد و يا IDC سرويس مورد نظر خواهد بود : · آپلود، ارسال يا اجراي فايلهاي اجرايي مانند فايلهايي با پسوند exe , com , bat , vbsو امثالهم و در صورت وجود اين فايلها بدون اخطار از فضاي خريدار حذف مي شود و با خريدار بر طبق ضوابط برخورد مي گردد · خريدار مجاز به استفاده از کدهاي مخرب مانند انواع ويروسها و يا سورس هايي که موجب آلودگي يا پايين آمدن امنيت سرور گردد نمي باشد. · استفاده از برنامه هاي ضعيف نگارشي که موجب نفوذ به سرويس وساير سرويسهاي ديگراپ ویزارد وساير خريداران گردد. · وجود فايلهاي حاوي ويروس عمدا ويا سهوا در فضاي سرويس مورد خريداري · ارسال هرزنامه (Spam ) عمدا ويا سهوا (ملاک، گزارش Spam cop يا سايتهاي مشابه و يا بررسي تيم فني اپ ویزارد مي باشد) حتي اگر از سرويس ميل سرويس دهنده ثالثي استفاده شده باشد. · ارسال ايميل حداکثر .٥ ايميل در ساعت مجاز مي باشد · ارسال ايميل بصورت گروهي و تعداد بالا به هر صورت و شکل ممکن ممنوع است . ملاک ایمیل گروهی شباهت ٢ ایمیل خواهد بود . · گزارش فني اپ ویزارد و يا IDC که سرور ميزباني در آن مي باشد نسبت به انجام اعمال مغاير قانون اپ ویزارد. · عدم رعايت قانون جرائم رايانه اي جمهوري اسلامي ايران (خريدار موظف به کسب اطلاع کامل در مورد اين قانون مي باشد) · در صورت ارسال اسپم سرویس به مدت ٢٤ و حداکثر یک هفته مسدود خواهد ماند . · انجام فعاليتهايي که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات اپ ویزارد به خريدار و يا ساير خريداران گردد. · استفاده از سرويس جهت ايجاد اختلال و يا نفوذ در سيستمهاي اشخاص ثالث. · راه اندازي mail server Open relay. · انجام فعاليت IRC · عدم رعايت محدوده استفاده از منابع تخصيص يافته در هر سرويس. · مختل كردن امنيت سيستم يا شبكه. در صورت بروز چنين مسائلي اپ ویزارد حق پيگرد قانوني و شکايت از متخلف به مراجع قانوني را محفوظ مي دارد. نمونه هايي از اختلال در امنيت سيستم يا شبكه شامل موارد ذيل مي شود: دسترسي يا استفاده غير مجاز از داده ها، سيستم يا شبكه، از جمله هر گونه تلاش براي جستجو، اسكن يا آزمايش آسيب پذيري يك سيستم يا شبكه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر كاربر، ميزبان يا شبكه، شامل: تلاش براي دسترسي به اطلاعات نامه هاي الكترونيكي، تلاش عامدانه براي پر كردن فضاي يك سيستم، تلاش براي تغيير و يا حذف اطلاعات وب سايتها بدون مجوز از مالکان آنها و …

 

فصل نهم – محدوده استفاده از منابعCPU , Disk space , Traffic Data transfer , Ram, و …

 • اپ ویزارد در تعرفه ي خود ويا در سايت اين موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده از منابع سرويسهاي اپ ویزارد براي عموم سرويسها در تعرفه درج شده است . ليکن موارد زيرنيز بايد در نظر باشند. · حداکثر CPU در ميزباني اشتراکي معمولی حداکثر ۴۸۰ مگاهرتز حداکثر CPU در ميزباني اشتراکي سازمانی حداکثر ۸۰۰ مگاهرتز · حداکثر Ram در ميزباني اشتراکي معمولی ١٥٠ مگا بايت · حداکثر Ram در ميزباني اشتراکي سازمانی ٢٠٠ مگا بايت · حداکثر Data Transfer مجاز بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه· حد اکثر Disk Space بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه
 • ملاک تشخيص، نرم افزارهاي کنترلي و واحد فني اپ ویزارد خواهد بود.
 • اپ ویزارد در صورت تجاوز منابع سرويس کاربر از حدود تعيين شده، حق قطع سرويس بدون اخطار قبلي تا تعيين وضعيت را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع خريدار خواهد رساند. در اين صورت، اپ ویزارد، پس از ارتقا سرويس توسط خريدار ويا کاهش مصرف، اقدام به ارائه سرويس دهي خواهد نمود.
 • در صورتيکه خريدار در استفاده از برخي منابع که قابل اندازه گيري نيستند از حد استاندارد سرويس تجاوز نمايد به تشخيص بخش فني، اپ ویزارد حق قطع سرويس تا تعيين تکليف جديد را دارد.

فصل دهم – محتوا

 • سرويسهاي اپ ویزارد مي بايست در جهت مقاصد قانوني استفاده گردد. انتقال، نگهداري يا انتشار هر گونه اطلاعات يا داده که مخالف هر قانون اجرايي باشد يا مستقيما به تخلف از قانون خاصي کمک کند ممنوع است. اين مورد مي تواند شامل موارد زير باشد (البته محدود به موارد زير نيست( · قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپي رايت بدون مجوز استفاده غير مجاز از علائم و اسامي تجاري ديگران · استفاده غير مجاز از لوگو هاي ديگران · هرگونه تخلف از قانون جرايم رايانه اي ايران · اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم يا کشور · انتشار اکاذيب عليه ديگران · کلاه برداري هاي اينترنتي و هرگونه عاملي که موجب فريب بازديدکنندگان شود · سايتهاي فعال در زمينه HYIP ويا داراي سيستم هرمي · فروش يا تبليغ هرگونه کالا يا خدمات غير مجاز طبق قوانين جاري ايران و کشوري که سرورها در آن قرار دارد · سايتهاي مرتبط يا حامي گروههاي شناخته شده تروريست بين المللي · استفاده از سرويس هاي اپ ویزارد براي نگهداري، ارسال، نمايش، انتقال، تبليغ يا هر عمل مشابه بر روي داده هاي مرتبط با مسائل جنسي و غير اخلاقي به هر شکل
 • مسئوليت محتواي درج شده در سرويس تامين شدۀ خريدار ويا متصل به دامنه خريداري شده از اپ ویزارد تماما بر عهده خريدار است . اين مسئوليت شامل موارد تخلف عمد وسهو ويا مواردي که توسط اشخاص ثالث نيز انجام مي پذيرد خواهد بود.
 • در صورت عدم رعايت قانون جرائم رايانه اي جبران کليه خسارات وهزينه هاي مادي ومعنوي کلي وجزئي وارد بر اپ ویزارد در پاسخگوئي به مراجع ذيصلاح بر عهده خريدار خواهد بود.
 • اپ ویزارد برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرويسها واقامه دعوا وارائه اطلاعات خريدار که محتواي مجرمانه در سرويس خود ويا در سرويس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائي اقدام نمايد.

فصل یازدهم – مسئولیت خریدار

 • خريدار موظف است که کليه مواد توافقنامه، ضوابط اپ ویزارد و قوانين جمهوري اسلامي ايران را رعايت نمايد. درصورت عدم رعايت، اپ ویزارد حق قطع سرويس به صورت موقت يا دائم و پيگرد قانوني ودريافت خسارت از خريدار را دارد وخريدار موظف به جبران کليه خسارات وهزينه وارده بر اپ ویزارد مي باشد همچنين هيچ وجهي بابت فسخ سرويس ويا خسارت وارده به خريدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.
 • خريداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرويس تهيه شده مي باشند همچنين مي بايست به حقوق ساير خريداران اپ ویزارد احترام بگذارند. اپ ویزارد حق تعليق يا قطع دائم سرويس خريداران که به صورت خواسته يا ناخواسته موجب اختلال در سرويس ساير خريداران مي گردد را براي خود محفوظ مي دارد. ضمنا خريدار حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت
 • به غير از آن دسته از قوانين که مستقيما به نحوه استفاده از سرويس برمي گردد که با پايان سرويس به پايان مي رسد. بندهاي ديگر قوانين پابرجا بوده وخريدار همواره موظف به رعايت قوانين عمومي وحقوقي اپ ویزارد خواهد بود.
 • کليه مسئوليتهاي عدم استفاده صحيح از سرويس خريداري شده با خريدار مي باشد و اپ ویزارد تنها مسئول ارائه سرويس استاندارد و بر اساس تعهدات فني اعلام شده در بسته هاي ميزباني خود مي باشد.

اپلیکیشن های ساخته شده هر کدام نسبت به پلن انتخاب شده دارای فضایی هستند که در صورتی که بیشتر از فضای معین شده استفاده نمایید، نسبت به مقدار مصرف، پنل مدیریت و یا پنل مدیریت به همراه اپلیکیشن به صورت موفقت غیر فعال خواهد شد.

در صورتی که اپلیکیشن یا وبسایت شما دارای بازدید بالاست می بایست پلن فوق حرفه ای را خریداری کنید تا هاست جداگانه ای برای شما در نظر گرفته شود.

هزینه ای بابت تمدید فضای اختصاص یافته برای اپلیکیشن و وبسایت شما در نظر گرفته شده است که سال اول آن رایگان است و هزینه تمدید آن در در پلن شخصی معادل 60 هزار تومان، و در پنل حرفه ای 130 هزار تومان و در پلن فوق حرفه ای 190 هزار تومان می باشد.

تمامی مبالغ در وبسایت شامل افزایش به اندازه نرخ تورم سالیانه خواهند بود.

تمامی پلن ها دارای 6 ماه پشتیبانی تیکتی هستند که این پشتیبانی شامل مشکلاتی است که در اپلیکیشن به صورت پیشفرض وجود دارند و در صورتی که مشکلی به وجود آید که ایجاد آن به دلیل تغییرات غیر مجاز باشد، شامل پشتیبانی نخواهد شد.

فصل دوازدهم – شرایط خاص

 • اپ ویزارد مسئوليتي نسبت به بارگذاري اطلاعات (Upload) در فضاي ميزباني خريدار ويا download اطلاعات وي به صورت رايگان ندارد.
 • اپ ویزارد تلاش خود را جهت راهنمايي خريدار در مسائل فني مي کند ولي خريدار خود مسئول است با اطلاعات فني سرويس ميزباني وب آشنائي داشته واپ ویزارد مسئوليتي نسبت به آموزش نحوه بهره برداري صحيح از سرويس ندارد.
 • خريدار موظف است سرويسهايي که نزد اپ ویزارد تمديد مي نمايد را از نظر تمديد شدن کنترل نموده ودر صورت عدم اعمال مراتب تمديد توسط اپ ویزارد، حداکثر ٧روزتقويمي پس از زمان انقضا ﺀ مراتب را کتبا به مقام مسئول ويا واحد شکايات ارسال نمايد.
 • توافقات خاص تنها به صورت کتبي وبا مهرو امضاﺀ مجاز اپ ویزارد معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبي يا شفاهي و يا به هر شکل ديگر از درجه اعتبار ساقط است .
 • خريدار موظف است تحويل ، تطابق واجراي صحيح سرويس خريداري شده را کنترل نمايد.
 • اپ ویزارد هيچ مسئوليتي براي بدست آوردن دامنه از دست رفته و يا اطلاعات حذف شده از روي سرورهاي ميزباني پس از اتمام قرارداد نخواهد داشت .
 • مسئوليت اطلاع از زمان انقضا سرويس وکنترل آنها بر عهده خريدار مي باشد ليکن اپ ویزارد، انقضاء سرويسهاي خريدار را از …. ماه قبل از طريق پست الکترونيک به وي يادآوري مي نمايد و عدم دسترسي خريدار به پست الکترونيکي خود، مسئوليتي را براي اپ ویزارد ايجاد نخواهد کرد.
 • وضعيت اعتبار، فهرست سرويسها و پرداختهاي خريدار در حساب کاربري وي در پرتال کاربران قرار دارد و همواره وي مي تواند براي آگاهي از وضعيت عملکرد خود از طريق شناسه و کلمه عبور خود به آن مراجعه نمايد.
 • مدت زمان قطع سرويس ناشي از عدم پرداخت مطالبات اپ ویزارد، بررسي جرائم واعمال تشخيص کارشناسي به مدت زمان سرويس دهي افزوده نمي گردد.
 • امکان دريافت هرگونه سرويس هديه و يا کمک هزينه هاي پيش بيني شده در برخي از سرويسها تنها در هنگام خريد بسته وجود دارد و طي مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزينه آن به حساب کاربري خريدار واريز نمي شود.

فصل سیزدهم – نسخه پشتیبان (Backup)

تهیه بک آپ برای پلن های شخصی و حرفه ای به صورت ماهیانه به صورت اتوماتیک توسط اپ ویزارد هاستیگ انجام خواهد شد. در صورتی که خریدار نیاز به دریافت بک آپ به صورت روزانه ، هفتگی و یا … می باشد می بایست از پلن فوق حرفه ای استفاده نموده و از طریق کنترل پنل اقدام به دریافت بک آپ نماید.

در صورت بروز هر مشکل و عدم توانايي بازگرداندن اطلاعات از آرشيو بکاپ هيچگونه اعتراضي مسموع نخواهد بود و اپ ویزارد در اين زمينه هيچگونه مسئوليتي ندارد.

 

فصل چهاردهم – شرایط و قوانین مالی

 • نحوه پرداخت در پرتال کاربران درج شده است. به طور عمومي خريدار موظف است مدارک پرداخت خود را تا پايان مدت سرويس نگهداري نمايد.
 • خريدار موظف است پرداخت خود را به طور نقدي ويا در وجه حسابهاي اعلام شده در پرتال کاربران بپردازد .در شرايطي که اپ ویزارد درراستاي مساعدت با خريدار اقدام به پذيرش چک مدت دار در خصوص فاکتور وي نمايد، با عدم وصول وجه چک، خريدار موظف است در روز سررسيد فورا اقدام به واريز وجه به حسابهاي اعلام شده نمايد و لاشه چک خود را دريافت نمايد در غير اين صورت هزينه تاخير در وصول اسناد ،پيگيري هاي حقوقي ، اياب و ذهاب و ساير موارد نيز بر عهده خريدار خواهد بود ضمنا در اينگونه موارد اپ ویزارد حق دارد ضمن تعليق سرويس، فاکتور خريداري که قسمتي از وجه آن در زمان مورد توافق وصول نشده را باطل نموده وخسارات وارده بر اپ ویزارد وهزينه سرويس را از آن کسر نمايد.
 • به دليل محدوديت هاي نگهداري داده هاي حسابداري، فيش بانکي و يا حواله اي که براي افزايش اعتبار و يا پرداخت يک صورت حساب، تنها تا ٦ ماه پس از واريز قابليت استفاده را خواهد داشت.
 • اپ ویزارد، حق تامين و وصول کليه مطالبات و جرائم ، سود تاخيردر پرداخت و ساير هزينه هاي خود از محل قطع موقت و يا دائم کليه سرويسها و اعتبارات خريدار نزد خود را خواهد داشت و در صورتيکه خريدار فورا به اخطار اعلام شده از سوي اپ ویزارد توجه ننمايد حق هر گونه اعتراض بعدي را از خود سلب مي نمايد لازم به ذکر است مدت قطعي سرويس ناشي ازعدم پرداخت مطالبات اپ ویزارد به مدت سرويس دهي افزوده نخواهد شد و کليه مسئوليتهاي ناشي از اين نوع قطع سرويس برعهده خريدار ميباشد.
 • در صورتيکه اپ ویزارد تشخيص دهد هر يک از سرويسها و يا کالاي خريداري شده يک خريدار درزمان تحويل، با حجم بيشتر و يا باامکانات بهتر ويا زمان طولاني تر و يا هر مورد هزينه بر بالاتري از مشخصات مندرج در فاکتور مورد استفاده وي قرار گرفته و يا به هر دليل خريدار به اين حجم بيشتر و يا امکانات بهتر و منابع بيشتر ويا زمان طولاني تر دست پيدا کرده است، حق خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه اي آنرا از خريدار دريافت نمايد؛ پرداخت اين هزينه براي خريدار اجباري مي باشد و اپ ویزارد حق استيفا طلب خود را از نحوه دريافت بدهي هاي خريدار خواهد داشت.
 • اپ ویزارد براي گسترش خدمات و افزايش سرويس دهي به خريداران خود در بازه هاي مختلف زماني اقدام به انتشار و توزيع بنهاي خريد مي نمايد. لازم به ذکر است که اپ ویزارد در پذيرش و يا عدم پذيرش اين بنها دربازه هاي تخفيف و ايام خاص مختار مي باشد.
 • بازگشت وجه : این گارانتی صرفا به مشتریانی تعلق خواهد گرفت که مشکل اعلام شده توسط ایشان مربوط به سرویس دهنده بوده و توسط پشتیبانی قابل حل نباشد تعلق خواهد گرفت
 • برگشت وجه با درخواست کتبي مالک تنها با حضور وي يا نماينده قانوني او در محل اپ ویزارد يا از طريق اعلام يک شماره کارت توسط خريدار و واريز اينترنتي به آن حساب از طريق سيستم اينترنتي انجام خواهد شد .

بدهي ها :

 • اپ ویزارد با اعلام و اخطار قبلي در خصوص تسويه بدهي هاي معوق حق قطع سرويسي که خريدار براي آن بدهکار است و يا ساير سرويسها و خريدهاي قبلي خريدار را داشته و مي تواند در صورت تمايل با تملک برخي از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرويس) از ميزان بدهي (اصل بدهي، جرائم و يا خسارات وارده بر اپ ویزارد) کسر نمايد
 • اپ ویزارد حق دريافت هزينه فني جهت رفع مسدودي يک سرويس را خواهد داشت.
 • مدت زمان اعتبار قیمت ارائه شده فاکتور و صورت حساب ها نیز ١ ماه از تاریخ صدور خواهد بود .

فصل پانزدهم – فورس ماژور

اپ ویزارد هيچگونه مسئوليتي در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بلاياي طبيعي، جنگ، شورش، آشوب اجتماعي، انفجار، اعتصاب، محدوديتهاي دولتي و تحريم را ندارد. با اين حال در صورت بروز چنين مواردي اپ ویزارد تلاش خود را براي کاهش اثرات اين موارد مي نمايد. بروز هر يک از موارد فورس ماژور موجب تخطي خريداران از شرايط خدمات نخواهد شد. تحريم و عدم امکان تبادل ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود.

 

فصل شانزدهم – انقضاء و تمديد خدمات

تاريخ تمديد يک سرويس منقضي شده، از زمان تاريخ انقضاء قبلي خواهد بود همچنين اپ ویزارد مسئوليتي در قبال نگهداري و ارائه اطلاعات و داده هاي خريدار پس از تاريخ انقضا نخواهد داشت.

فصل هفدهم – پذيرش مواد توافقنامه و ضوابط

با پرداخت مبلغ فاکتور و يا عضويت در سايت اپ ویزارد، خريدار مواد توافقنامه و ضوابط اپ ویزارد را پذيرفته و نيازي به اخذ امضاء از خريدار وجود ندارد

 

فصل هجدهم – پذیرش مواد توافق نامه

با پرداخت مبلغ فاکتور و يا عضويت در سايت اپ ویزارد، خريدار مواد توافقنامه و ضوابط اپ ویزارد را پذيرفته و نيازي به اخذ امضاء از خريدار وجود ندارد.
فصل نوزدهم – حفاظت از اطلاعات

اپ ویزارد درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصي خريدار مسئول بوده و حق استفاده وارائه به اشخاص ثالث ويا استفاده تبليغاتي را ندارد وتنها در صورت دريافت حکم قضائي اطلاعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانوني در اختيار مقام قضائي قرار خواهد داد. اطلاعات مندرج در Whois دامنه به دليل قابل رويت بودن براي عموم از اين قاعده مستثني مي باشد.

 

فصل بیستم – خسارت و رفع مسئوليت

 • خدمات اپ ویزارد به همان شکلي که هستند ارائه مي شوند و هيچگونه گارانتي صريح و ضمني شامل آنها نمي گردد. ضمنا هيچگونه ضمانتي مانند مطابق نياز خريدار بودن، بي عيب بودن، عدم قطعي، امنيت و … ارائه نمي شود. همه ضمانتهاي کتبي و شفاهي در مورد سرويسهاي اپ ویزارد که توسط کارکنان يا نمايندگان و يا سايرين ارائه شوند فاقد اعتبار مي باشند. اپ ویزارد هيچگونه خسارتي بابت عملکرد سرويس خود به هر نحو نمي پردازد. اپ ویزارد تحت هيچ شرايطي مسئول حوادث احتمالي (مانند از دست رفتن داده ها روي سرور) نخواهد بود.
 • سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خريدار براي هريک از انواع سرويسها حداکثر معادل هزينه پرداختي آن سرويس توسط خريدار بوده و اپ ویزارد هيچگونه مسئوليتي در قبال جبران خساراتي مازاد بر اين مبلغ نخواهد داشت.